Temaspørsmål

Her får du 9 spørsmål som gir deg muligheten til å teste kunnskapen om temaet du nettopp har fullført. Spørsmålene vil markere om svaret er feil eller galt, og vil gi en nærmere forklaring på spørsmålet når du har svart.
Hvorfor begår noen barn seksuelle krenkelser?

A. Når barn utøver skadelig seksuell atferd ligger det alltid en psykisk eller nevrologisk lidelse til grunn for denne atferden.
B. Årsakene til at noen barn utøver skadelige seksuelle handlinger kan være mange
C. Barn som utøver skadelig seksuell atferd har selv blitt utsatt for seksuelt misbruk