Struktur for et samråd

Hør teksten på denne siden som lyd
1. Runde rundt bordet, oppsummering av det som har skjedd, kontakt og tiltak som har vært satt inn fra hver instans. Legge bekymringer på bordet.

2. Drøfte fritt: «Hva er best for barnet eller ungdommen»?

3. Hva kan min instans gjøre for barnet eller ungdommen?

4. Utarbeide trygghetsplan for ulike arenaer (skole, hjem, fritid). (Trygghetsplanen skal sørge for at ikke nye krenkelser skal skje.)

5. Fordeling av ansvar og oppgaver

6. Møtelederen har ansvaret for å avtale et oppfølgingsmøte, innen ca 3 uker, for å sikre at alle har gjort sin del av arbeidet og drøfte veien videre. Det er viktig at de foresatte blir involvert i det tverrfaglige samarbeidet.
En gruppe mennesker sitter rundt et bord
Om samråd - En refleksjon
I dette lydopptaket vil du høre Helle Kleive, psykologspesialist ved Ressursenhet V27/Betanien Bergen fortelle mer om samråd.

Les lyden fra refleksjonen som tekst

"Avdekking av skadelig seksuell atferd indikerer umiddelbar reaksjon og handling fra voksne."

Trafikklyset