Struktur for et samråd - Roller

Roller

I et samråd sitter det fagpersonell med ulike roller og ansvarsområder. I videoene under vil du møte noen av de som representerer ulike kompetansehus eller spesialtjenester.

1. Helsesykepleier og seksologisk rådgiver, Tone Bjørnson Aanderaa (video kommer)

2. Barnevernstjenesten, Else Baardsgaard

3. Barnehuset,  Øystein Wammer-Pettersen

4. Barne- og ungdomspsykiatrien, Tina Sæther

5. Habiliteringstjenesten for barn, Hedda Lervold (video kommer)

6. Bufetat, Jonas Overgaard

Else Baardsgaard, psykologspesialist. Jobber ved Omsorgsenheten i Trondheim kommune. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Else som tekst

Øystein Wammer-Pettersen, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, Statens barnehus Trondheim. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Øystein som tekst

Tina Sæther er klinisk sosionom og familieterapeut. Jobber i BUP Nidarø og ved barnevernsvakta i Trondheim kommune. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Tina som tekst

Jonas Overgaard, seniorrådgiver i Bufetat. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Jonas som tekst