Struktur for et samråd - Roller

Roller

I et samråd sitter det fagpersonell med ulike roller og ansvarsområder. I videoene under vil du møte noen av de som representerer ulike kompetansehus eller spesialtjenester.

1. Helsesykepleier og seksologisk rådgiver, Tone Bjørnson Aanderaa

2. Barnevernstjenesten, Else Baardsgaard

3. Barnehuset,  Øystein Wammer-Pettersen

4. Barne- og ungdomspsykiatrien, Tina Sæther

5. Habiliteringstjenesten for barn, Hedda Lervold (video kommer)

6. Bufetat, Jonas Overgaard

7. Psykologspesialist, Christian Lunde-Hanssen

Tone Bjørnson Aanderaa, helsesykepleier og sexologisk rådgiver ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo.

Les lyden fra videointervjuet med Tone som tekst

Else Baardsgaard, psykologspesialist. Jobber ved Omsorgsenheten i Trondheim kommune. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Else som tekst

Øystein Wammer-Pettersen, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, Statens barnehus Trondheim. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Øystein som tekst

Tina Sæther er klinisk sosionom og familieterapeut. Jobber i BUP Nidarø og ved barnevernsvakta i Trondheim kommune. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Tina som tekst

Jonas Overgaard, seniorrådgiver i Bufetat. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Les lyden fra videointervjuet med Jonas som tekst

Christian Lunde-Hanssen er Psykologspesialist og CL team, barneavdelingen, Sykehuset Østfold.

Les lyden fra videointervjuet med Christian som tekst