Spørsmål 9

Som skoleansatt, hvem SKAL du kontakte ved avdekking av overgrep mellom elever?

A. Skolens ledele og barnevernstjenesten. Deretter en felles drøfting om hvilke andre instanser som bør kobles inn.
B. Kommunepsykolog og foreldre
C. Helsesykepleier og barnevernstjenesten