Spørsmål 8

Hva bør gjøres først dersom barn forteller om eller viser at de har mottatt seksuelt trakasserende bilder og meldinger på nett/telefon?

A. Kontakte foreldrene
B. Kontakte helsesykepleier
C. Snakke med barnet om innhold i bildene/meldingene, om antall som er sendt, frekvens og avsender(e) for å få oversikt. Be barnet ta «skjermdump», dokumentere samtalen og lage en plan for videre oppfølging.