Spørsmål 7

Hvem har du som skolepersonell opplysningsplikt til dersom du mistenker at et barn er utsatt for overgrep?

A. Foreldre
B. Barnevernstjenesten i kommunen
C. Fastlegen til barnet