Spørsmål 6

Hva innebærer avvergeplikten?

A. Å avverge skade (seksuelle overgrep, vold, psykisk mishandling) gjennom anmeldelse eller på annen måte - der en vet eller anser det sannsynlig at dette vil skje. Lovpålagt taushetsplikt vil imidlertid være til hinder for varsling.
B. Å avverge skade (seksuelle overgrep, vold, psykisk mishandling) ved å anmelde folk man mistenker har utøvd slik skade
C. Å avverge skade (seksuelle overgrep, vold, psykisk mishandling) gjennom anmeldelse eller på annen måte - der en vet eller anser det sannsynlig at dette vil skje. Avvergeplikten gjelder for alle til enhver tid og opphever eventuell taushetsplikt.