Spørsmål 4

Hva er kriminell lavalder i Norge?

A. Kriminell lavalder er 15 år
B. Kriminell lavalder er 16 år
C. Kriminell lavalder er 18 år