Spørsmål 3

Hvordan kan man snakke med barn om seksuelle krenkelser?

A. Spørre åpent i klassen om noen har blitt utsatt for overgrep
B. Være interessert i hvordan barnet har det, være positivt nysgjerrig og lyttende
C. Vente til barnet kommer for å fortelle selv