Spørsmål 2

Kan barn samtykke til sex?

A. Nei, man må være voksen, dvs 18 år før et samtykke til sex er gyldig
B. Ja, barn kan samtykke til seksuell aktivitet dersom de har lyst og er kroppslig moden
C. Barn må være 16 år å kunne samtykke til sex