Rutiner for tverrfaglig samarbeid i saker med skadelig seksuell atferd

Hør teksten på denne siden som lyd

Skolens samarbeidsinstanser

 

 Førstelinjetjenesten

 • Helsesykepleier
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Kommunepsykolog
 • Familievernkontoret

Andrelinjetjenesten

 • Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Habiliteringstjenesten for barn og unge

Kompetansemiljø

 • Ressursenhet V27, Betanien Bergen
 • Statens barnehus
 • RVTS
 • Konsultasjonsteam