Kjennetegn på skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Hør teksten på denne siden som lyd

• Forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom barna

• Bruk av trusler eller tvang

• Manglende samtykke

• Atferden kan være grei, men situasjonen er feil

• Atferden er preget av hemmelighold og/eller planlegging

• Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet

• Den som har blitt utsatt er preget av negative følelser som frykt og sinne, eventuelt utagerer eller lukker seg inne i seg selv.