Ivareta begge parter

Hør teksten på denne siden som lyd
Det er svært viktig å ta vare på begge parter for å forebygge senere vansker. Den som har begått krenkelsene og den som er utsatt må ikke overlates til seg selv, men ivaretas adskilt fra hverandre av trygge voksne. Skoleansatte (kontaktlærer, helsesykepleier, etc) må frigjøres fra annet arbeid for å ta seg av elevene.