Utarbeide trygghetsplan

Hør teksten på denne siden som lyd

Det kan ofte være hensiktsmessig å utarbeid en trygghetsplan også når atferd er bekymringsfull eller problematisk. Dette for å tenke gjennom ulike scenario som kan oppstå, og forebygge disse. (Se vedlegg 5).

Trygghetsplanen kan gjerne utformes i samarbeid med barnet for å tydeliggjøre at den voksne vil gi støtte og hjelp til at han/hun ikke skal begå uheldige handlinger, og for å bli enige om formen på tilsyn og hjelp, hvem som gjør hva og videre.