Temaspørsmål

Her får du 8 spørsmål som gir deg muligheten til å teste kunnskapen rundt temaet du nettopp har fullført. Spørsmålene vil markere om svaret er feil eller galt, og vil gi en nærmere forklaring på spørsmålet når du har svart.
Hvor stor andel av alle overgrep mot barn blir ifølge internasjonale studier begått av andre barn og unge?

A. ca. 80%
B. ca. 30%
C. ca. 10%