Spørsmål 8

Er pornografi skadelig for barn?

A. Ja, pornografi påvirker holdninger som fører til opptatthet av sex og seksuelle krenkelser av andre
B. Nei, pornografi er en kilde til positiv nysgjerrighet og spenning også for barn
C. Ja, det kan være skadelig for noen barn