Spørsmål 7

Hva bør en gjøre når en observerer eller får melding om at elev utviser bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd?

A. Fotfølge barnet og gi melding til politiet
B. Ikke gjøre noe spesielt for å ikke påføre barnet skam og ubehag
C. Følge godt med og drøfte observasjonen eller bekymringsmeldingen med hjelpetjenester og ekspertise på feltet så tidlig som mulig.