Spørsmål 5

Hvilke barn kan være ekstra sårbare for å bli utsatt for eller selv utvikle, bekymringsfull seksuell atferd?

A. Barn som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, og barn fra dårlige sosioøkonomiske kår, eller som har en forstyrret utvikling og sosialisering
B. Barn som er kranglete og oppfarende
C. Barn som kommer fra familier med konservative, religiøse verdier