Spørsmål 4

Seksuell lavalder er satt til 16 år fordi...

A. Man mener at mennesket først da har mulighet til å ta seg av et barn
B. Man mener at da har de fleste utviklet seksuell samtykkekompetanse
C. Man mener at de fleste da er kroppslig modne for seksuell aktivitet og samleie