Spørsmål 2

Hvilket rom gir taushetsplikten til å ta kontakt og samarbeide med andre, når vi er bekymret for et barn?

A. Samtykke kan innhentes
B. Taushetsplikten er absolutt og kan ikke brytes
C. Politiet kan oppheve taushetsplikten sånn at andre etater kan kontaktes