Oppsummering

Hør teksten på denne siden som lyd
For å avgjøre om atferden er problematisk eller ikke, må man både skaffe seg informasjon om hendelsen og drøfte med kolleger og ledelse, men viktigst; drøfte med kompetansemiljø. Som en del av vurderingen er Trafikklyset et godt verktøy.

Sørg for at skolen gjennom hele denne undersøkelsesfasen, ivaretar alle involverte barn og pårørende. Skap trygghet for å fortelle, rom og muligheter for å være tettere på eleven. Informer eleven om det som skjer.

Drøft saken med kompetansemiljø! Vær aldri alene med din bekymring!

Kompetansemiljø som kan kontaktes:

  • Statens barnehus
  • RVTS
  • Rebessa
  • Ressursenhet V27 Betanien Bergen