Å snakke med barn og unge om vanskelige tema

Hør teksten på denne siden som lyd

I samtaler med barn som utviser bekymringsfull atferd er det viktig å tørre å stille spørsmål om hvordan barnet har det, og følge opp egen bekymring med flere samtaler. Voksne skal bry seg og vise interesse ved å stille åpne spørsmål, vise trygghet og tåle barnas fortellinger. Slik kan tillit bygges. Barn forteller ofte til en de har spesiell tillit til, og denne tilliten skal man forsøke å opprettholde selv om man må ha hjelp av andre voksne for å hjelpe, og er pålagt å gjøre noe for å stoppe vold og overgrep.

Forslag på åpningsspørsmål:

- «Du sa noe jeg har tenkt på, kan du fortelle meg mer om det?»
- «Jeg hørte hva du sa, hva handlet det om?»
- «Jeg har fått vite (si konkret hva det er). Dette vil jeg gjerne hjelpe deg med, men da trenger jeg å vite mer.»

Sjekk nettstedet www.snakkmedbarn.no.