Trafikklyset kan hjelpe oss med å skille - Del 1

Hør teksten på denne siden som lyd

Enkelte ganger kan det være vanskelig å skille mellom sunn seksuell lek og en seksuell atferd som er bekymringsfull og skadelig for både det utøvende og utsatte barnet. Kunnskap om normal utvikling og tegn på at atferden skifter karakter, er derfor viktig. Seksuell atferd kan ha også ha ulike motiver og meninger for barn i forskjellige utviklingsstadier.

«Trafikklyset» er et godt hjelpemiddel for voksne til å identifisere og vurdere seksuell atferd som vekker bekymring.

Les lyden fra videoforedraget som tekst

Foredragsholder

Marita Sandvik er vernepleier med master i psykisk helsearbeid. I tillegg er hun kognitiv terapeut med erfaring fra arbeid med volds- og seksuallovbruddsproblematikk ved St.Olavs Hospital avd. Brøset (Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenteret for sikkerhets,-fengsels- og rettspsykiatri) og Trondheim fengsel.
Hun jobber for tiden også ved RVTS Midt med kompetansebygging på bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Sandvik er spesielt opptatt av forebygging av overgrep med fagutvikling og etablering av behandlings- og oppfølgingstilbud til voksne og barn som står i fare for å begå seksuelle krenkelser. Er i tillegg med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).