Tidlig innsats

Hør teksten på denne siden som lyd
Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig, og sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for det. Å snu uheldige utviklingsmønstre i forhold til seksualitet på et tidlig tidspunkt,
vil hjelpe barnet til seksuell glede og mestring og hindre krenkelser.