Tiltak som fremmer en sunn seksuell utvikling - Del 3

Hør teksten på denne siden som lyd

3. Seksualundervisning

Seksualundervisning er kanskje den viktigste komponenten i universalforebyggingen av skadelig seksuell atferd. Flere fag i fagfornyelsen LK20 har kompetansemål som omhandler seksualitet og seksuell atferd. Det betyr at dette er et tema som skal være i fokus gjennom hele skoleløpet.

For å undervise om seksualitet må relasjon og trygghet være på plass. Trygge voksne som har god kompetanse på seksuell atferd, kan gi ærlige og saklige svar som er nødvendig for å lykkes med formidling av dette temaet. Seksualundervisning bør omhandle temaer som kjærlighet, følelser, kropp, identitet, respekt, grenser og relasjoner, prevensjon og sykdommer. Lærere har en unik mulighet til å samtale jevnlig med elevene om disse temaene.

Dersom den som gjennomfører seksualitetsundervisning er noen som elevene ikke har daglig kontakt med (f.eks helsesykepleier), så bør kontaktlærer være til stede under undervisningen og følge opp tema i etterkant.

Noen elever vil på grunn av kognitive og utviklingsmessige vansker ha behov for tilpasset opplæring og undervisningsopplegg for å sikre utbytte av opplæringen.
Lærere og elevers seksualitet

I dette lydsporet hører du Steinar Hvål, psykologspesialist ved RVTS Vest, reflektere rundt lærere og elevers seksualitet.

Les lyden fra refleksjonen som tekst

Kompetansemål i samfunnsfag 

(Tatt fra den nye læreplanen – Kunnskapsløftet 2020) 

2.trinn: «Eleven skal kunne samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast»

4.trinn: «Eleven skal kunne samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep»

7.trinn: «Eleven skal kunne reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne»

10.trinn: «Eleven skal kunne reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar»

Viktige tema

• Verdier og holdninger 
• Sunn og usunn seksualitet 
• Hva er lov og ikke
• Seksuell lavalder
• Grenser/private områder 
• Hvordan være en god kjæreste
• Det er greit å vente eller å si nei!
• Bildedeling og sosiale medier 
• Seksuell identitet
• Konsekvenser av overgrep - for utsatt og utøver
• Pornografi (fiksjon og virkelighet)