Spørsmål 9

Hvilken funksjon har hovedsakelig onani for barn i tidlig førskolealder?

A. Det har en beroligende funksjon
B. Det har en opphissende funksjon
C. Onani kan hos små barn føre til aggresjon