Spørsmål 5

Medianalder for samleiedebut for gutter er..

(Median = at 50 % av ungdommene på denne alderen ikke har hatt samleie, mens 50 % av ungdommene har debutert med samleie)


A. 16,5 år
B. 17,5 år
C. 18,5 år