Spørsmål 4

Medianalder for samleiedebut for jenter er...

(Median = at 50 % av ungdommene på denne alderen ikke har hatt samleie, mens 50 % av ungdommene har debutert med samleie)


A. 16 år
B. 17 år
C. 18 år