Spørsmål 3

Kryss av ved det alternativet du forbinder med sunn seksuell lek

A. Frivillighet, oppstår spontant, kan være mellom alle kjønn, er preget av nysgjerrighet, sluttes når man er lei av leken
B. Er preget av hemmeligholdelse, jenter er oftest "bare med", er preget av ubehag
C. Lekes veldig ofte og lenge om gangen, er preget av skamfølelse og engstelse, er preget av smerte og tvang