Spørsmål 2

Førskolebarns kunnskap om kropp og seksualitet er som oftest...

A. Konkret og enkel
B. Utfyllende og veslevoksen
C. Reflektert og moden