Temaspørsmål

Her får du 10 spørsmål som gir deg muligheten til å teste kunnskapen rundt temaet du nettopp har fullført. Spørsmålene vil markere om svaret er feil eller galt, og vil gi en nærmere forklaring på spørsmålet når du har svart.

Temaspørsmål

Dersom en 3-åring koser med tissen sin, så vurderer jeg dette som

A. Naturlig for alderen
B. Ikke naturlig for alderen, og vil derfor gi beskjed til barnet om å slutte med dette
C. Naturlig for alderen, og tenker at barnet må få gjøre dette uten noen form for innblanding fra andre uansett situasjon.