Seksuell glede og mestring

Hør teksten på denne siden som lyd
I barneårene legges grunnlaget for seksuell glede og mestring, og for tryggheten til å bestemme over egen kropp. Erfaringene i disse tidlige årene danner grunnlaget for tilknytning og intimitet senere i livet.

Les lyden fra videoforedraget som tekst

Foredragsholder

Oddfrid Skorpe Tennfjord er psykolog phd ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Hun er også førsteamanuensis II ved RKBU Midt, NTNU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern). Hun koordinerer Nasjonalt kompetansenettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd, leder redaksjonen for nettsiden seksuellatferd.no og er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).