Legning

Hør teksten på denne siden som lyd
Mange finner tidlig ut om de tiltrekkes av motsatt eller samme kjønn, men det er også normalt å bruke litt tid på å utforske sin seksuelle identitet.

Skap et åpent og trygt miljø, og vis bekreftelse og støtte når barn og unge ønsker å snakke om egen kjønnsbevissthet eller legning. Barns største frykt er avvisning.

Barn er avhengige av trygge voksne som kan støtte en sunn seksuell helse. De trenger voksne som kan glede seg over deres seksuelle utforsking, men som også kan regulere og korrigere atferden dersom den blir krenkende.
Voksne og deres rolle vedrørende barns seksualitet

I dette lydsporet hører du Steinar Hvål, psykologspesialist ved RVTS Vest, reflektere rundt voksne sin rolle vedrørende barns seksualitet

Les lyden fra refleksjonen som tekst

Barn er avhengige av trygge voksne som kan støtte en sunn seksuell helse. De trenger voksne som kan glede seg over deres seksuelle utforskning, men som også kan regulere og korrigere den seksuelle atferden dersom den blir krenkende.

Trafikklyset