Kjønnsbevissthet

Hør teksten på denne siden som lyd

Kjønnsbevissthet

Ved 2-3 års alder begynner barn å forstå forskjellen mellom gutter og jenter, og kan identifisere seg som det ene eller det andre. Tradisjonelt tenkes det at alle føler seg som gutt eller jente. I dag vet vi at bildet er mer mangfoldig.